Escoltar

Doble titulació Dret-ADE

El doble grau permet obtenir les dues titulacions, el grau de Dret i el grau d’Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en un període de cinc anys o cinc anys i un semestre, amb una dedicació més intensiva que als graus ordinaris (12 assignatures per curs en lloc de 10).

La formació es realitza en un grup reduït d’aproximadament 40 estudiants, en torn de matí.

Aquesta formació dual de caràcter econòmic i jurídic té una elevada demanda professional.

Aquest doble grau va començar al curs 2013-14 i ofereix 40 places de nou ingrés.