Sistema de Qualitat

Què és un suggeriment?

Mitjançant el suggeriment pot fer arribar a la Comissió de Qualitat idees per millorar qualsevol aspecte de la vida i serveis de la Facultat, i el suport o la felicitació que consideri convenients davant el que li sembla d'ajuda o utilitat. Pot ser anònima o identificada. En el primer cas, posi " ANÒNIM " al camp " Nom complet".

 

Què és una queixa?

La queixa posa en coneixement de la Comissió de Qualitat alguna cosa que no funciona correctament; no comporta una actuació immediata i concreta per part de la Comissió, però sí una resposta al remitent, de manera que la identificació d'aquest és necessària. Si ho desitja pot, després de l'exposició de la seva queixa, proposar alguna manera de millorar el que la motiva.

Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.