Escoltar

Sistema de Qualitat

Compromís de la Facultat de Dret amb la qualitat

Amb aquesta declaració, el degà de la Facultat de Dret vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Es compromet a:

  1. Assumir la qualitat com a valor essencial i implantar la cultura de la millora contínua d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia de la qualitat del’EEES i els que es considerin objectius de qualitat de la UIB.
  2. Prestar atenció a les necessitats i expectatives dels grups d’interès (la qual cosa inclou especialment els estudiants, els professors, les administracions públiques, els ocupadors i la societat), oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
  3. Procurar implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la Facultat de Dret.

El degà de la Facultat de Dret considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar totes i cadascuna de les persones de l’equip deganal. Per això, es compromet a comunicar aquest compromís a tota l’organització i a procurar implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat.

El degà de la Facultat de Dret vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar la seva contínua adequació.