Sistema de Qualitat

Compromís de la Facultat de Dret amb la qualitat

Amb aquesta declaració, el degà de la Facultat de Dret vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Es compromet a:

  1. Assumir la qualitat com a valor essencial i implantar la cultura de la millora contínua d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia de la qualitat del’EEES i els que es considerin objectius de qualitat de la UIB.
  2. Prestar atenció a les necessitats i expectatives dels grups d’interès (la qual cosa inclou especialment els estudiants, els professors, les administracions públiques, els ocupadors i la societat), oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
  3. Procurar implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la Facultat de Dret.

El degà de la Facultat de Dret considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar totes i cadascuna de les persones de l’equip deganal. Per això, es compromet a comunicar aquest compromís a tota l’organització i a procurar implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat.

El degà de la Facultat de Dret vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar la seva contínua adequació.