Escoltar

Professorat de la Facultat

El Professorat de la Facultat està adscrit majoritàriament als Departaments de Dret Privat i Dret Públic. També imparteixen docència professors dels Departaments: d’Economia de l’Empresa, de Psicologia, d’Economia Aplicada, de Ciències de la Terra i de Filosofia i Treball Social.