Sistema de garantia de qualitat

Sistema de garantia de qualitat per la Facultat de Dret

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

Rendició de comptes i transparència

Grau de Dret

La qualitat a la Facultat de Dret

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  •  Antoni Costa Mulet

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) - Grau de Dret 22/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2018-19) - Grau de Dret 15/07/2020
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Dret 17/02/2020
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) - Grau de Dret 02/09/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau de Dret 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Dret 23/06/2017
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau de Dret 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Dret 04/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Dret 01/10/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Dret 29/07/2015
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Dret 21/05/2015
Verificació Informe primera modificació - Grau de Dret 21/05/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Dret 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Dret 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Dret 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Dret 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Dret 30/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Dret 28/06/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Dret 30/10/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Dret 25/06/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Dret 25/06/2009

Grau de Relacions Laborals

La qualitat a la Facultat de Dret

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Raquel Carrillo Bustamante

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Relacions Laborals 17/02/2020
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) - Grau de Relacions Laborals 02/09/2019
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Relacions Laborals 04/03/2019
Verificació Informe segona modificació - Grau de Relacions Laborals 04/03/2019
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) - Grau de Relacions Laborals 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau de Relacions Laborals 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Relacions Laborals 23/06/2017
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau de Relacions Laborals 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Relacions Laborals 20/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Relacions Laborals 01/10/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Relacions Laborals 29/07/2015
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Relacions Laborals 29/04/2015
Verificació Informe primera modificació - Grau de Relacions Laborals 29/04/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Relacions Laborals 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Relacions Laborals 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Relacions Laborals 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Relacions Laborals 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Relacions Laborals 30/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Relacions Laborals 07/02/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Relacions Laborals 12/11/2010
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Relacions Laborals 16/07/2010
Verificació Informe final de verificació - Grau de Relacions Laborals 16/07/2010

Plans d'estudi a extingir

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)

Rendició de comptes i transparència

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)

La qualitat a la Facultat de Dret

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Raquel Carrillo Bustamante

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2018-19) - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 15/07/2020
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 04/03/2019
Verificació Informe segona modificació - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 04/03/2019
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 23/06/2017
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 20/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 01/10/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 29/07/2015
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 29/04/2015
Verificació Informe primera modificació - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 29/04/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 30/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 07/02/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 12/11/2010
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 16/07/2010
Verificació Informe final de verificació - Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) 16/07/2010