Ubicació i contacte

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Campus UIB
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 259969
Correu electrònic: facdret@uib.es

Mapa de localització de l'edifici Jovellanos