Escoltar

Accions d'acolliment 2017-18

Accions d'acolliment dirigides als alumnes de nou ingrés de la Facultat de Dret

Palma

Grau de Dret (GDRE)

Dilluns, dia 11 de setembre, 1r curs del GDRE, grup 1 (matí), 11 hores

El degà i el vicedegà i cap d'estudis del GDRE faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAA01.

Dilluns, dia 11 de setembre, 1r curs del GDRE, grup 2 (matí), 10.30 hores

El degà i el vicedegà i cap d'estudis del GDRE faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAA03.

Dimarts, dia 12 de setembre, 1r curs del GDRE, grup 4 (matí), 10 hores

El degà i el vicedegà i cap d'estudis del GDRE faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAVCJO3.

Dilluns, dia 11 de setembre, 1r curs del GDRE, grup 3 (horabaixa, Campus Extens Illes), 17 hores

El degà i la coordinadora de les seus de la Facultat de Dret faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAVCJO3

Grau de Relacions Laborals (GRLA)

Dimarts, dia 12 de setembre, 1r curs del GRLA (grup únic, horabaixa), 17 hores

El degà i el vicedegà i cap d'estudis del GRLA faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAA24.

Doble titulació DRET-ADE (GAID)

Dilluns, dia 11 de setembre, 1r curs del GAID (grup únic, matí), 10 hores

El degans de les facultats de Dret i d’Economia i els vicedegans i caps d'estudis del GAID faran una breu presentació de l’equip de direcció del GAID i de les facultats de Dret i d’Economia, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAA05.

Seus de Menorca i Eivissa

Grau de Dret (GDRE)

Dilluns, dia 11 de setembre, 1r curs del GDRE, grups 10-Menorca i 11-Eivissa (horabaixa, Campus Extens Illes), 17 hores

El degà i la coordinadora de les seus de la Facultat de Dret faran, per videoconferència, una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aules de les seus de Menorca i d’Eivissa per determinar.

La coordinadora de les seus de la Facultat de Dret també farà una breu presentació presencial a les seus de Menorca i d’Eivissa a principis del mes d’octubre, en data i lloc encara per determinar.