Accions d'acolliment dirigides als alumnes de nou ingrés de la Facultat de Dret. Any 2021-22

Les presentacions es duran a terme de manera presencial o mitjançant videoconferència durant les primeres setmanes a l'inici de curs a Mallorca i a través de videoconferència per a Menorca i Eivissa. S'informarà dels detalls amb antelació.

Palma

Grau de Dret (GDRE)

La Degana y el Vicedegà i Cap d'estudis del GDRE faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.

Grau de Relacions Laborals (GRLA)

La Degana i el Vicedegà i Cap d'estudis del GRLA faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.

Doble titulació ADE-DRET (GAID/GAD2)

El degans de les Facultats de Dret i d’Economia i els Vicedegans i caps d'estudis del GAID faran una breu presentació de l’equip de direcció del GAID i de les facultats de Dret i d’Economia, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.

Seus de Menorca i Eivissa

Grau de Dret (GDRE)

La Degana i la Coordinadora de les seus de la Facultat de Dret faran, per videoconferència, una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.